Ing. arch. Andrea ZACIOSOVÁ

Architektura realizace grafika art design

Komplexní návrh exteriéru
Návrh fasády domu
Barevné a materiálové řešení
Návrh zahrady
Vizualizace

Zpracování:
Skicy
Půdorysy
3D vizualizace

Řešené prostory:
Fasáda rodinného domu
Fasáda panelového domu
Zahrada
Relaxační prostoryKOMPLEXNÍ NÁVRH EXTERIÉRUZa návrh exteriéru lze považovat vše co se nachází vně objektu a s užíváním objektu souvisí. Například zahrada a terénní úpravy, drobné zahradní stavby, altány, bazén, terasy, pergoly, zpevněné plochy, garáže, oplocení a brány. Patří sem také fasáda domu.

 

NÁVRH FASÁDY DOMUFasáda domu
je svrchníkem navrhované  stavby a měla by vypovídat o interiéru domu. Fasáda plní estetickou, ale i technickou  funkci, musí chránit stavbu před povětrnostními vlivy. 

 

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍTato část se může vztahovat ke grafickému řešení fasády, například o výběr barev.
Může se jednat o výběru materiálu, který je vhodný použít do zahrady, nebo na oplocení atd.

 

NÁVRH ZAHRADYPři návrhu zahrady je nutné brát na zřetel původní terén a respektovat novou stavbu domu. Na počátku návrhu zahrady se stanoví vzhledem ke světovým stranám a umístění domu zóny. Nejen vnitřní dispozice má zóny relaxační, komunikační, pracovní.