Ing. arch. Andrea ZACIOSOVÁ

Architektura realizace grafika art design

Dům

 

 

 

Architektonická studie rod.domu
Návrh dispozičního řešení
Návrh řešení fasády
2D a 3D vizualizace
Ústní konzultace

Zpracování:
Skicy
Půdorysy
2D pohledy
3D vizualizace

 

Řešené prostory:
Rodinný dům
Dispoziční řešení domu
Fasáda domu
Členění zahrady
Odpočinkové prostory

 


ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ROD.DOMU

Průběh spolupráce:


1. VSTUPNÍ INFORMACE

Cílem schůzky je získání informací o řešeném prostoru. Mezi základní údaje patří rozsah projektu, časová náročnost, vyslechnutí Vašich představ a požadavků. Pokud je to možné, přivítám stávající dokumentaci (například situace, půdorys domu).  Prostor je přeměřen, pokud metr dovolí a zdokumentován.

Doba trvání schůzky je individuální, většinou 2 hodiny.
Úhrada se uskuteční v hotovosti na místě.
Cena
je 2000 Kč (+21%DPH), celkem tedy 2420 Kč.

Po schůzce je vypracována cenová nabídka a zaslána na  email adresu klienta. Po schválení klient uhradí 50% z předpokládané ceny návrhu na znamení, že s vypracováním studie souhlasí.

 

2. IDEOVÉ NÁVRHY

K projednání jsou předloženy 2 varianty půdorysu a prostorová představa hmoty domu. Tato schůzka je velmi důležitá. Při konzultaci s klientem dojde k výběru nejvhodnější varianty a zpracování klientských změn. Vybraná varianta je rozpracovávána  podrobněji.

 

3. PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ

Do půdorysů jsou zakresleny zařizovacími předměty a nábytek. Zpracována je 3D vizualizace domu, fasáda, exteriér. Komunikace probíhá i elektronickou formou.

 

4. PŘEDÁNÍ

Předání studie je stvrzeno podepsáním předávacího protokolu. Každá studie je individuální a vždy záleží na požadavcích klienta, co vše je součástí a výstupem návrhu.

Důležité je sladění představ i potřeb klienta.

 

 

NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

Dispoziční  řešení  se může týkat domu i bytu. Je nejdůležitější  částí tvorby.
Dispoziční řešení  je  vhodné prostorové uspořádání jednotlivých na sebe navazujících místností a podlaží.
V jednotlivých místnostech jde o uspořádání a rozmístění  zón klidových, komunikačních, odpočinkových, o rozmístění  mobiliáře, tedy vlastního umístění nábytku.

Architekt tyto zásady zná a respektuje.

 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ FASÁDY

Návrh řešení fasády obsahuje především hmotové, ale i barevnostní řešení s kombinací materiálů. Fasáda domu je svrchníkem navrhované  stavby a měla by vypovídat o interiéru domu. Fasáda plní estetickou, ale i technickou  funkci, musí chránit stavbu před povětrnostními vlivy. 

 

 

2D A 3D VIZUALIZACE

2D pohledy jsou rozkreslené pohledy na celý dům, stěnu interiéru, nebo na navrhovaný nábytek.
Zjednodušeně řečeno, tento 2D pohled je důležitý při zadávání zakázky do výroby.
Pohledy mohou být samostatné, s dekorem materiálu, ale i s kótami.

3D vizualizace Vám umožní pohled na navrhovaný objekt, jak ve skutečnosti bude vypadat.

Může jít o vnitřní prostor místnosti.  V interiéru uvidíte stěny s barvou výmalby, tapety, dekorace a především nábytek a to celé osvětlené. Váš dům uvidíte z vnější strany, ocitnete se v zahradě, odkud budete vnímat pohledy na fasádu svého vysněného obydlí.

 

 

ÚSTNÍ KONZULTACE BEZ DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ

Klient si může sjednat pouze konzultaci nad daným tématem bez konečného využití komplexních služeb. Ústní konzultace umožňuje odbornou službu lidem, pro které je vypracování  architektonické studie finančně náročnější.
V takovém případě se uskuteční úhrada za službu v hotovosti na místě.

Doba trvání schůzky je libovolná, záleží na klientovi.
Působnost Praha a Střední Čechy.